stipel examenbureau

diverse locaties

BELlen: 06 - 682 404 88 of 0527-74 59 37   mAILen: info@2nextlevel.nl

EXAMENBUREAU VOOR
VEILIGHEIDSCERTIFICERINGEN IN INFRA EN INDUSTRIE

STIPEL examinering

2 Next Level is een gecertificeerd examenbureau voor Stipel-examens. Veiligheid verdient voortdurend aandacht. In het bijzonder in een omgeving waarbij er grote risico’s zijn, zoals in de infra. Een veilige werkomgeving begint altijd bij bewustwording van die risico’s, eigen gedrag en kennis van de te nemen maatregelen om de veiligheid te borgen voor jezelf, je collega's en je omgeving. De stichting Stipel heeft de verschillende certificatieschema’s opgesteld. Daarin zijn de uniforme eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om voor een persoonscertificaat in aanmerking te komen. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan installaties. De certificatieschema’s zijn rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. 2 Next Level BV is geautoriseerd om deze kennis te toetsen door middel van examinering. Zo zorgen we er samen voor dat werknemers in de infratechniek hun kennis over veilig werken met gas en elektriciteit kunnen aantonen door middel van een examen waarmee zij het persoonscertificaat ontvangen dat in de gehele branche wordt geaccepteerd.

Wij beoordelen de kennis over veilig werken met gas en elektriciteit op grond van landelijke afspraken, met een examen dat voor iedereen gelijkwaardig is en dat deskundig en onpartijdig wordt afgenomen. Kandidaten ontvangen pas een certificaat als zij met goed resultaat het theorie- en praktijkexamen hebben afgerond. Daarmee tonen zij aan voldoende kennis te hebben over veilig werken met gas en elektriciteit in de infra, industrie en utiliteit.

 

Wil je ook gecertificeerd aan het werk met een landelijk geaccepteerd
BEI BLS/BHS, NEN 3140/3840 of VIAG persoonscertificaat?

Meld je dan aan voor één van onze examens onder de tab "Aanmelden".
Twijfel je of je voldoet aan de vooropleidingseisen?
Neem dan contact op met 0527 - 745 937 of 06-82405488
of mail naar info@2nextlevel.nl of vul het /contact formulier in.

 

 

Voor informatie over de van toepassing zijnde certificatieschema's:

www.stipel.nl/alle-documenten/

Voor de BEI en VIAG documenten, incl. veiligheidswerkinstructies:

www.beiviag.nl/